O projektu

Start hry -  

stačí se přihlásit

Tento projekt společnosti AC Education s.r.o. se orientuje na vytvoření sítě aktivně spolupracujících kariérových a výchovných poradců na základních školách v Ústeckém kraji.


Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.34/02.0038

Období realizace projektu: 1.1.2013 – 31.12.2014


Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je realizace kroků vedoucích k vytvoření podmínek pro možnost vzniku, vznik a následná odborná i metodická podpora sítě spolupracujících kariérových a výchovných poradců na základních školách a zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, jejíž práce povede, spolu s dalšími výstupy projektu, ve výsledku ke zvýšení kvality výuky a poradenských aktivit na školách a především lepší schopnosti žáků kvalifikovaně se lépe rozhodovat o svém dalším studijním, resp. profesním směřování. 


Cílové skupiny:

Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol vzdělávající se v jejich 6. - 9. ročnících, které čeká rozhodování se o svém dalším studijním, resp. profesním směřování. Do projektu bude zapojeno min. 800 žáků z min. 20 základních škol působících v Ústeckém kraji. Žáci budou do projektu zapojování přímo v rámci svých škol prostřednictvím interakce se sekundární cílovou skupinou projektu, jež tvoří kariéroví poradci těchto škol. Za "kariérové poradce" jsou pro účely tohoto projektu označováni výchovní poradci, kariéroví poradci (pokud jimi škola disponuje) a učitelé předmětu Volba povolání.

Hlavní aktivity projektu tvoří:
  • tvorba a přímá podpora práce aktivní sítě kariérových / výchovných poradců a zaměstnavatelů,
  • přenos zkušeností se zahraničí prostřednictvím realizace tzv. zahraničních stáží kariérových / výchovných poradců, v jejichž rámci budou tito moci nahlédnout ustálené dobré praxe používané v procesech kariérního poradenství v jiných zemích EU,
  • přímá práce se žáky základních škol s cílem podpořit jejich schopnost pro kvalifikovanější rozhodování se o svém dalším studijním, resp. profesním směřování,
  • vytvoření Metodiky spolupráce základních škol a zaměstnavatelů jako podpůrného materiálu pro možnost iniciace vzniku a práci sítí škol a zaměstnavatelů jako významného článku kariérního a výchovného poradenství na úrovni počátečního vzdělávání.

Bližší informace o projektu naleznete na jeho webových stránkách!


Kontaktní osoba:

Ing. Miloš Soukup

soukup@aceducation.cz

 

 

 

Vyhledat Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   Interaktivní hra » O projektu
© 2018 Insion